Středoevropské politické studie / Central European Political Studies Review

Číslo 4, ročník XII, podzim 2010 / Part 4, Volume XII, autumn 2010 / ISSN 1212-7817
Rubrika / Section: Obsah / Table of contents
Ke stažení / Download: obsahaj20100400.pdf
Adresa článku: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=418Table of Contents

Redakce


Articles

Jan Kovář. Second-Rate Coverage of Second-Order Elections: Czech and Slovak Elections to the EP in the Media ... 225
Filip Černoch, Veronika Zapletalová, Tomáš Vlček. Energy Policy of the CR in the Decision Making Process of Political Parties: The Aggregation and Articulation of Interests from the Standpoints of Intensity and Consistence ... 255
Tomáš Hoch, Vladimír Baar, Vincenc Kopeček. Conditions of Democratization in De-facto States: Case Study of Abkhazia ... 285

Commentaries

Jan Ondroušek, Vlastimil Havlík. A Step Back? Europeanisation of Election Manifestos of Slovak Political Parties (1994–2010) ... 301
Václav Brachtl. Party System Development in the Faroe Islands ... 332

Reviews

Headley, James: Russia and the Balkans. London: HURST Publishers, 2008, 552 pages, ISBN: 978-1-85065-848-1. (VLADIMIR ĐORĐEVIĆ) ... 349
Havlík, Vlastimil: České politické strany a evropská integrace. Evropeizace, evropanství, euroskepticismus?, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2009, 200 stran, ISBN: 978-80-210-5080-8. (ADÉLA PEŠKOVÁ) ... 358
Grinc, Jaroslav: Právo pro politology. Praha: Grada Publishing, 2010, 160 stran, ISBN: 80-247-2921-3. (ROBERT ZBÍRAL) ... 361
Kopeček, Lubomír: Éra nevinnosti. Česká politika 1989–1997. Brno: Barrister  Principal, 2010, 380 stran, ISBN: 978-80-87029-98-5. (LADISLAV CABADA) ... 365----- http://www.cepsr.com -----

© Mezinárodní politologický ústav / The International Institute of Political Science