http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


Číslo 3, ročník III, léto 2001 / Part 3, Volume III, summer 2001

 
Extremismus a menšiny / Extremism and Minorities
 Stati uvedené v této sekci byly zpracovány v rámci výzkumného záměru "Etnika, minority a marginalizované skupiny v České republice" (identifikační kód MSM 142300001).
There are articles processed in the research aim "Ethnics, minorities and marginalized groups in the Czech Republic" (identification code MSM 142300001) in this section.
Maxmilián StrmiskaIdentitary Polarisation, Violence and Terror: A Study on Ethnic Terrorism
Maxmilián StrmiskaProtipřistěhovalecké xenofobní strany v evropském kontextu
Maxmilián StrmiskaEvropský rasismus a xenofobní populismus v politologické perspektivě
Miroslav MarešPřistěhovalectví a krajní pravice v ČR
Miroslav MarešKu Klux Klan a pravicový extremismus V ČR
Martin BastlS.H.A.R.P. – Skinheadi proti rasovým předsudkům
Martin BastlSocialistická organizace pracujících
Hana VykoupilováIniciativa na podporu Zapatovy armády národního osvobození
 
Články / Articles
Maxmilián StrmiskaPolarizací k dynamickému pluralismu? Případ černohorského multipartismu
Lubomír Kopeček, Maxmilián StrmiskaRegionální rozrůzněnost, teritoriální cleavages a utváření stranicko-politických soustav. Ukrajinský případ
 
Komentáře / Commentaries
Petr Fiala, Maxmilián StrmiskaDemokracie jako “organizovaná nejistota”?
Matúš KrištofíkIdeové a programové vymedzenie strany SMER
 
Recenze / Book reviews
Maxmilián StrmiskaJonathan Hopkin: El Partido de la Transición. Ascenso y Caída de la Ucd
Lubomír KopečekAntykomunizm po komunizmie, (red.): Jacek Kloczkowski
Matúš KrištofíkKollár, M., Mesežnikov, G. (eds.): Slovensko 2000 (Súhrnná správa o stave spoločnosti)    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction