http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


Číslo 4, ročník II, podzim 2000 / Part 4, Volume II, autumn 2000

 
Články / Articles
Maxmilián StrmiskaRise and Fall of Moravian Regionalist Parties
Ondřej CísařDevelopmentalists and Nationalists: On the Transformations in Eastern Europe
Maxmilián StrmiskaBosensko-hercegovské lokální stranicko-politické pluralismy
Jan Holzer„Proprezidentská strana“ – modelový typ ruské stranické soustavy?
Lubomír KopečekTransformace slovenské komunistické strany
Vít HloušekStranický systém Litvy v letech 1996 - 2000 a problematika kontinuity jeho vývoje
 
Komentáře / Commentaries
Maxmilián StrmiskaVolby do obecních zastupitelstev a geneze lokálních stranicko-politických konfigurací v kosovském protektorátu
Martin BastlAnarchismus v České republice
 
Recenze / Book reviews
Maxmilián StrmiskaOsobní strany a (quasi)charismatičtí předáci
Libor FrankSchmidt. M., Tóth, Gy. L. (eds.): Transition with contradictions - The case of Hungary 1990-98    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction