Aktuální číslo / Current Issue"; // najit id posledniho cisla @$sql = "SELECT Max(id) FROM $tbl_cislo"; @$Vysledek=MySQL_Query($sql) or die ("

Chyba při zpracování dotazu v databázi.
"); @$Row=MySQL_Fetch_Row($Vysledek); $ID=$Row[0]; endif; $ID+=0; // najit cislo @$sql = "SELECT * FROM $tbl_cislo WHERE id = $ID"; @$Vysledek=MySQL_Query($sql) or die ("

Chyba při zpracování dotazu v databázi.
"); if (Mysql_Num_Rows($Vysledek)==1): @$Row=MySQL_Fetch_Row($Vysledek); if (!IsSet($Title)) $Title="CEPSR - Číslo $Row[1], ročník $Row[2]"; $Nalezeno=true; else: $Title="Středoevropské politické studie - Central European Political Studies Review (CEPSR)"; endif; head(); ?>
Home Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


Important announcement: new journal domain

Dear readers,

starting with Vol. 17, issue 2 (2015), the Central European Political Review has moved to a new site which will provide advanced functions as well as higher reading comfort. You will be redirected automatically in a moment; if not, please click the following link:


Central European Political Studies at journals.muni.cz

The last issue published at the present website will be 1/2015 (Vol. 17, No. 1; see below). The complete archive of the journal up to this issue, including free downloadable articles, will remain available at this place (www.cepsr.com). We will however transfer the archive to the new website in steps.

The Editorial TeamOznámení o přesunutí stránek

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

časopis Středoevropské politické studie přesunuje od čísla 2/2015 (roč. 17) své webové stránky pod novou doménu, na níž nabídne v rámci nového redakčního systému pokročilejší čtenářské a vyhledávací funkce, stejně jako - jak doufáme - vyšší čtenářský komfort. Během chvíle budete automaticky přesměrováni; pokud by se tak nestalo, klikněte prosím na následující odkaz:


Středoevropské politické studie na journals.muni.cz

Kompletní archiv časopisu od r. 1999 do čísla 1/2015 (roč. 17, č. 1) bude nadále volně přístupný na této doméně (www.cepsr.com), která tak zůstane zachována. Obsah dřívějších čísel je nicméně postupně převáděn i na nový web časopisu.

Redakční tým Středoevropských politických studií

Číslo $Row[1], ročník $Row[2], $Row[3] / Part $Row[1], Volume $Row[2], $Row[4]

"; // zobrazit rubriky a clanky daneho cisla @$sql = "SELECT R.* FROM $tbl_rubrika R,$tbl_cis_rub I WHERE (R.id = I.id_rubrika) AND (I.id_cislo = $ID) ORDER BY I.poradi"; @$Vysledek=MySQL_Query($sql) or die ("

Chyba při zpracování dotazu v databázi.
"); if (Mysql_Num_Rows($Vysledek)>0): // 2 echo ""; while (@$Row = Mysql_Fetch_Row($Vysledek)): $IDr=$Row[0]; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; if ($Row[3]): // poznamka k rubrice echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; endif; // zobrazit clanky v dane rubrice $sql="SELECT id,nadpis FROM $tbl_clanek WHERE (id_cislo = $ID) AND (id_rubrika = $IDr) AND (stav = 'a') ORDER BY id"; @$Vysledek1=MySQL_Query($sql) or die ("

Chyba při zpracování dotazu v databázi.
"); if (Mysql_Num_Rows($Vysledek1)>0): // 3 while (@$Row1 = Mysql_Fetch_Row($Vysledek1)): $Odkaz_Clanek="$Row1[1]"; echo "

"; echo ""; echo ""; echo ""; endwhile; else: // 3 echo ""; endif; // 3 endwhile; echo "
 
$Row[1]"; if ($Row[2]) echo " / $Row[2]"; echo "
 $Row[3]"; if ($Row[4]) echo "
$Row[4]"; echo "
".autori($Row1[0],true,false)."$Odkaz_Clanek
Rubrika neobsahuje žádné články.
"; else: // 2 echo "Číslo neobsahuje žádné články."; endif; // 2 else: // 1 echo "Omlouváme se, požadované číslo nelze zobrazit."; echo "

"; endif; // 1 ?>