http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


Číslo 1, ročník XIV, zima 2012 / Part 1, Volume XIV, winter 2012

 
Obsah / Table of contents
Redakce Obsah čísla
Redakce Table of contents
 
Články / Articles
Zdeněk Kříž, Markéta StixováDoes NATO Enlargement Spread Democracy? The Democratic Stabilization of Western Balkan Countries.
Radko HokovskýThe Integration of MEPs from Central and Eastern Europe into the European Parliament
Katarína Šipulová, Vít HloušekRozdielne cesty tranzitívnej spravodlivosti – prípady Českej republiky, Slovenska a Poľska
Lukáš Tichý, Petr BinhackČeská debata o vnější dimenzi energetické bezpečnosti a národní zájem
Raimonda NováčkováAnalýza protiteroristické politiky Velké Británie s využitím konceptu europeizace
 
Recenze / Book reviews
Petr HušekTomáš Zahradníček: Polské poučení z pražského jara. Tři studie z dějin politického myšlení 1968-1981. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011, 183 s. ISBN: 978-80-7285-134-8.
Libor FrankHoder, Lukáš. Transatlantické vztahy v době krize: Hegemonie a emancipace Evropy po 11. září 2001. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2009, 159 s. Ediční řada Výzkum: Svazek č. 5. ISBN 978-80-210-5059-4.
Radka MartincováBaár, Monika: Historians and Nationalism. East-Central Europe in the Nineteenth Century. Oxford: Oxford University Press, 2010, 340 s., ISBN: 978-0-19-157385-9.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction