http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


Číslo 3, ročník II, léto 2000 / Part 3, Volume II, summer 2000

 
Extremismus a menšiny / Extremism and Minorities
 Stati uvedené v této sekci byly zpracovány v rámci výzkumného záměru "Etnika, minority a marginalizované skupiny v České republice" (identifikační kód MSM 142300001).
There are articles processed in the research aim "Ethnics, minorities and marginalized groups in the Czech Republic" (identification code MSM 142300001) in this section.
Maxmilián StrmiskaExtrémismus, xenofobie, “organizovaná intolerance”
Miroslav MarešProblematika menšin jako profilové téma pravicového extremismu v České republice
Martin BastlRadikálně levicové koncepce menšinové politiky
Hana VykoupilováVlastenecká fronta a menšiny v ČR
 
Články / Articles
Maxmilián StrmiskaThe Making of Party Pluralism in Montenegro
Jan Holzer, Maxmilián StrmiskaUtváření stranicko-politických pluralismů v ruském regionálním kontextu
Jakub ŠedoKontinuita a diskontinuita ve vývoji stranicko-politického systému Lotyšska
 
Komentáře / Commentaries
Maxmilián StrmiskaPolitical Radicalism, Subversion and Terrorist Violence in Democratic Systems
Lubomír KopečekDemokratická unie Slovenska – vznik, geneze a příčiny její “klinické smrti”
 
Recenze / Book reviews
Eva SobotkaKaldor Mary, Vejvoda, Ivan: Democratisation in Central and Eastern Europe    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction