http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


Číslo 2-3, ročník XIII, jaro-léto 2011 / Part 2-3, Volume XIII, spring-summer 2011

 
Obsah / Table of contents
Redakce Obsah Čísla
Redakce Table of Contents
 
Články / Articles
Markéta Smrčková, Vít HloušekEvropeizace programatiky bulharských a rumunských politických stran
Peter OndrovičFailing Blueprint? The Indispensable Crossroad of a Transitional Administration in Kosovo
Petr VilímekReforma britské obranné politiky v roce 2010: její příčiny a strategické důsledky
Lukáš TichýVztahy mezi Evropskou unií a Ruskou federací v sektoru zemního plynu
Kamil Gregor, Michal PinkSenátní volby 2010 a voličské přesuny mezi prvním a druhým kolem
Jakub ŠedoVýzkum volatility a proměny stranického spektra ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010
 
Recenze / Book reviews
Viktória BabicováLyons, Pat: Mass and Elite Attitudes during the Prague Spring Era: Importance and Legacy. Prague: Institute of Sociology. Academy of Sciences of the Czech Republic, 2009, 374 pages, ISBN: 978-80-7330-174-3.
Vít BenešCabada, Ladislav – Jurek, Petr a kol.: Mentální mapy, teritorialita a identita v evropském prostředí. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 203 strany, ISBN: 978-80-7380-300-1.
Mats BraunKaniok, Petr: České předsednictví Rady EU – most přes minulost. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2010, 240 stran, ISBN: 978-80-210-5348-9.
Monica DobrovolnySprūds, Andris – Rostoks, Toms (eds.): Energy: Pulling the Baltic Sea Region Together or Apart?, Riga: Latvian Institute of International Relations. Zinātne, 2009, 319 pages, ISBN: 978-9984-808-58-1.
Eva LebedováMatušková, Anna: Politický marketing a české politické strany. Volební kampaně v roce 2006. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2010, 174 stran, ISBN: 978-80-210-5169-0.
Juraj MarušiakSpáč, Peter: Priama a zastupiteľská demokracia na Slovensku. Volebné reformy a referendá po roku 1989. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, 278 strán, ISBN: 978-80-7325-238-0.
Vladimír NaxeraBankowicz, Marek: Státní převrat. Praha: Dokořán, 2010, 118 stran, ISBN: 978-80-7363-294-6.
Josef SmolíkProrok, Vladimír – Lisa, Aleš: Teorie a praxe řešení politických konfliktů. Praha: Grada, 2011, 156 stran, ISBN: 978-80-247-3027-1.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction