http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


Číslo 1, ročník XIII, zima 2011 / Part 1, Volume XIII, winter 2011

 
Obsah / Table of contents
Redakce Obsah čísla
Redakce Table of Contents
 
Články / Articles
Petr Krčál, Vladimír NaxeraVeřejné akce jako divadelní představení
Petr StrejčekPlynová diplomacie Ruské federace
Silvia Hudáčková, Otto EiblSlovenské referendum 2010: stručný komentár k výsledkom hlasovania
Olga GyarfášováSlovenské parlamentné voľby 2010: nacionálna agenda na ústupe?
 
Recenze / Book reviews
Robin KvěšStojarová, Věra – Hrabálek, Martin – Springerová, Pavlína: Security in the Andean Community of Nation: The Member States in the 21st-Century. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, 188 pages, ISBN: 978-80-7325-198-7.
Dušan ŠtraussŠtefančík, Radoslav: Politické mládežnícke organizácie na Slovensku. Bratislava: IUVENTA, 2010, 140 strán, ISBN: 978-80-8072-111-4.
Jakub ŠedoBureš, Jan – Charvát, Jakub – Just, Petr a kol.: Levice v České republice a na Slovensku 1989–2009. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 176 stran, ISBN: 978-80-7380-294-3.
Vlastimil Havlík, Josef SmolíkHloušek, Vít – Kopeček, Lubomír: Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických stran v západní a střední Evropě. Praha: Grada, 2010, 320 stran, ISBN: 978-80-247-3192-6.
Jiří KrálSmolík, Josef – Šmíd, Tomáš a kol.: Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2010, 276 stran, ISBN: 978-80-210-5288-8.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction