http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


Číslo 1, ročník XI, zima 2009 / Part 1, Volume XI, winter 2009

 
Obsah / Table of contents
Redakce Obsah
Redakce Table of contents
 
Články / Articles
Eltay DilbaziEnergetická bezpečnost a status Kaspického moře
 
Komentáře / Commentaries
Dominika Jágerová OndráčkováNěmecká demokratická republika – případová studie nedemokratického režimu
Markéta SmrčkováComparison of Radical Right-Wing Parties in Bulgaria and Romania
 
Recenze / Book reviews
Pavel DufekNovák, Miroslav: Mezi demokracií a totalitarismem. Aronova politická sociologie industriálních společností 20. století. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007, 213 stran, ISBN 978-80-210-4437-1.
Miloš GregorBradová, Eva a kol.: Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. Olomouc: Periplum, 2008, 134 stran, ISBN 978-80-86624-44-0.
Ondřej NovotnýCísař, Ondřej: Politický aktivismus v České republice. Sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, 187 stran, ISBN 978-80-7325-168-0.
Josef SmolíkFrič, Pavol a kol.: Vůdcovství českých elit. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008, 296 stran, ISBN 978-80-247-2563-5.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction