http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


Číslo 1, ročník IX, zima 2007 / Part 1, Volume IX, winter 2007

 
Články / Articles
Pavel MaškarinecKřesťanští demokraté.
Michal Pink, Josef SmolíkKomunální volby a krajně pravicové politické strany v České republice v roce 2006
 
Komentáře / Commentaries
David VávraMají politické strany na komunální úrovni v České republice smysl?
Igor JašurekThe unfeasibility of building a political nation in Czechoslovakia 1918–1939. A case study of Milan Hodža
Zuzana ŘihákováPrezident v politickém systému Litvy: oscilace mezi parlamentarismem a semiprezidencialismem
 
Recenze / Book reviews
Roman PacvoňHavlík, Vlastimil – Kaniok, Petr (eds.): Euroskepticismus a země střední a východní Evropy. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006, 119 stran, ISBN 80-210-4016-5.
Petr VilímekEhler, Tomáš: USA a znovusjednocení Německa. Diplomatický proces v letech 1989–1990. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006, 136 stran, ISBN 80-210-4067-X.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction