http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


Číslo 4, ročník VIII, podzim 2006 / Part 4, Volume VIII, autumn 2006

 
Články / Articles
Aneta ValterováČeská tripartita v evropském kontextu
 
Komentáře / Commentaries
Lubomír KopečekAnalýza působení Aliance nového občana ve slovenské politice
Kateřina KedronNárodní obraz světa a národní mentalita - případ Běloruska
Ondřej Ditrych, Emil SouleimanovReflexe čečenského konfliktu českou společností
 
Recenze / Book reviews
Barbora DudákováDančák, Břetislav – Hloušek, Vít – Šimíček, Vojtěch (eds.): Korupce. Projevy a potírání v České republice a Evropské unii. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006, 312 stran, ISBN 80-210-4062-9.
Martin BastlTomek, Václav – Slačálek, Ondřej: Anarchismus. Svoboda proti moci. Praha: Vyšehrad, 2006, 669 stran, ISBN: 80-7021-781-2.
Jiří NantlPotůček Martin a kol. (2005) : Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství, 399 stran, ISBN 80-86429-50-4.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction