http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


Číslo 1, ročník VIII, zima 2006 / Part 1, Volume VIII, winter 2006

 
Články / Articles
Andrej OrogvániMožnosti aplikácie konceptu catch-all strany v priestore strednej a východnej Európy – prípad Občianskej demokratickej strany
Juraj MarušiakFenomén strany Smer: medzi „pragmatizmom“ a sociálnou demokraciou
 
Komentáře / Commentaries
Michaela KozlováPolitická participace příslušníků autochtonních menšin ve Slovinsku
Jakub Kyloušek, Josef SmolíkNárodní strana: resuscitace krajně-pravicové stranické rodiny? (případová studie marginální strany před volbami 2006)
Michal PinkVichy - podoba francouzského autoritativního režimu v letech 1940 - 1944
 
Recenze / Book reviews
Jan HolzerFischer, Josef Ludvík: Krise demokracie. 1. Svoboda. 2. Řád. Praha: Karolinum, 2005, přetisk prvního vydání (v Brně 1933), 361 stran, ISBN 80-246-0658-5
Tomáš Hudeček, Anna MatuškováMalíř, Jiří; Marek, Pavel a kol.: Politické strany I. 1861 – 1938. Politické strany II. 1938 – 2004. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu. Brno: Nakladatelství Doplněk, 2005, 1030-1826 stran, ISBN: 80-7239-179-8
Dana PrudíkováPerottino, Michel: Francouzský politický systém. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 335 stran, ISBN: 80-86429-48-2    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction