http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


Číslo 2-3, ročník VI, jaro-léto 2004 / Part 2-3, Volume VI, spring-summer 2004

 
Etnické menšiny a imigranti v české politice / Ethnical Minorities and Immigrants in the Czech Politics
 Stati uvedené v této sekci byly zpracovány v rámci výzkumného záměru "Etnika, minority a marginalizované skupiny v České republice" (identifikační kód MSM 142300001).
There are articles processed in the research aim "Ethnics, minorities and marginalized groups in the Czech Republic" (identification code MSM 142300001) in this section.
Miroslav MarešPolitický rozměr požadavků německé menšiny v České republice
Pavel PečínkaRomská tématika ve stranických programech
Lubomír KopečekImigrace jako politické téma v ČR: analýza postojů významných politických stran
Věra StojarováModely integrace imigrantů a jejich projevy v české politice
 
Články / Articles
Andrej ŠkolkayPrezidentské voľby na Slovensku. Komunikácia kandidátov v prezidentskej kampani na Slovensku.
Nikos Marantzidis, Georgia MavrodiNeglected sons of nationalism
Emilian R. KavalskiA Tale of Two Norm-Groups: Elite-Society Cleavage in Bulgaria
Magdalena Agnieszka ZolkosBringing Human Rights in the Enlargement Politics: the EU as a Human Rights Promoter in the Central Eastern Europe
 
Komentáře / Commentaries
Tomáš PalovskýPostoj polských politických stran k Evropské unii
Pavel ŠaradínVolební účast ve volbách do obecních zastupitelstev v ČR
Tomáš ŠmídVznik, vývoj a struktura společenství tzv. vorů v zakoně
Stanislav BalíkKSČM a její vztah k vlastní minulosti
 
Recenze / Book reviews
Larissa KuzmitchevaHeffernan, Richard: New Labour and Thatcherism: political change in Britain.
Driver, Stephen - Martell, Luke: Blair’s Britain.
White, Stuart (ed.): New Labour. The progressive Future?
Pavel ŠaradínMiroslav Mareš (ed.), Etnické a regionální strany v ČR po roce 1989. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003, 239 stran, ISBN 80-7325-026-8.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction