http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


Číslo 4, ročník V, podzim 2003 / Part 4, Volume V, autumn 2003

 
Články / Articles
Markéta PitrováPátá vlna rozšiřování EU – standardní postup, či nová metodika?
Damjan LajhManaging the EU Pre-accession Assistance Programmes in Slovenia
Pavel ŠaradínReferendum o přistoupení k EU a volební podpora politických stran v České republice
Vít Hloušek, Lubomír KopečekKonsolidace demokracie a hybridní režimy – slovenský a chorvatský případ
 
Komentáře / Commentaries
Vít HloušekEvropa a její místo v dějinách – reflexe Oskara Haleckého
Jan BreindlSebeobrana a Liga polských rodin – protestní strany v polském parlamentu
Miroslav MarešSpolečenskovědní výzkum terorismu a politického násilí v ČR
 
Recenze / Book reviews
Jaroslav PetříkMiroslav Mareš: Pravicový extremismus a radikalismus v ČR, Brno, Barrister & Principal, 2003, 656 s.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction