http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


4 / XVI / podzim 2014 / autumn 2014Obsah / Table of contentsTisk / PrintDownload

Obsah čísla

RedakceSTŘEDOEVROPSKÉ POLITICKÉ STUDIE
Ročník XVI, číslo 4 (podzim 2014)


Články

• PETR KUPKA, MICHAL MOCHŤAK. Aféra Nagygate mezi korupcí a organizovaným zločinem: Korupční sítě a jejich možný vliv na kvalitu demokracie v České republice 237
• VLADIMÍR NAXERA. Stranická patronáž a její vztah ke korupci a klientelismu: Teoretický koncept a nástin uplatnění v postkomunistickém prostředí 264
• IVANA IMREOVÁ. Podmienky legitímnej štátnosti v SR: Téma Kosova v parlamentnej rozprave 288
• VÍT DOSTÁL, VÍT HLOUŠEK. Jak zkoumat českou krajskou paradiplomacii? Koncepty, modely a aplikace na případ Jihomoravského kraje 312
• ZUZANA LORENČÍKOVÁ, MATÚŠ MIŠÍK. Energetická vs. environmentálna bezpečnosť: Prípad ropovodu Bratislava–Schwechat 326

Recenze

• Paul Blokker: New Democracies in Crisis? A Comparative Constitutional Study of the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia and Romania London: Routledge, 2014 (JIŘÍ BAROŠ) 345
• Miloš Brunclík, Miroslav Novák a kol.: Internetové volby: Budoucnost, nebo slepá ulička demokracie? Praha: Sociologické nakladatelství 2014 (ALENA MACKOVÁ) 354


4 / XVI / podzim 2014 / autumn 2014Obsah / Table of contentsTisk / PrintDownload    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction