http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


2-3 / XVI / jaro-leto 2014 / spring - summer 2014Obsah / Table of contentsTisk / PrintDownload

Obsah čísla

RedakceČlánky

• Miloš Brunclík, Michal Kubát. Parlamentarismus nebo poloprezidencialismus? Spor o klasifikaci středoevropských demokratických režimů 118
• Vlastimil Nečas, Lenka Vochocová. Česká média a zahraniční politika: v hradním stínu a zajetí emocí 137
• Michaela Strapáčová, Vít Hloušek. Budování státu a národa v podmínkách postkonfliktní rekonstrukce Kosova 160
• Jaroslav Bílek, Lubomír Lupták. Československo 1945-1948: Případ hybridního režimu? 188
• Aleš Kudrnáč, Jakub Lysek, Daniel Rejman. Omyl nebo úmysl? Analýza neplatných hlasů v olomouckém kraji 214


2-3 / XVI / jaro-leto 2014 / spring - summer 2014Obsah / Table of contentsTisk / PrintDownload    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction