http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


1 / XVI / zima 2014 / winter 2014Obsah / Table of contentsTisk / PrintDownload

Obsah čísla

RedakceČlánky

• Ivan Langr. Systémová korupce jako empirický výzkum: případ města Liberec 1
• Ivan Jarabinský. Diskursivní rovina sporu o volební reformu v Rumunsku v roce 2012 29
• Martin Volek. Zveřejnit či nechat skryté: Jak čtenáři Blesku zdůvodňují politickou relevanci informací o soukromí politiků 52
• Petr Kaniok. Strana svobodných občanů – čeští monotematičtí euroskeptici? 75
• Michal Vít. Analýza vývoje vnímání národní identity německou CDU v letech 1990 - 2009 92

Recenze

• Michal Pink a kol: Volební mapy České a Slovenské republiky po roce 1993: vzorce, trendy, proměny. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012, ISBN 978-80-7325-287-8 (DANIEL KUNŠTÁT) 113


1 / XVI / zima 2014 / winter 2014Obsah / Table of contentsTisk / PrintDownload    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction