http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


4 / XIII / podzim 2011 / autumn 2011Obsah / Table of contentsTisk / PrintDownload

Table of Contents

RedakceArticles

Jan Karlas. National Parliaments and Control of EU Affairs: A Typological Perspective 300
Peter Spáč. How to (De)stabilize Preferential Voting 325
Jan Paul, Petr Kalinič. Ceci n‘est pas postsocialisme: Depolitized Politics of President Gašparovič 354
Michal Pink, Jiří Seidl, Michaela Skibová, Jaromír Vojtaj. Personnel Instability of Municipal Assemblies in Plzeň and Ostrava 374
Viera Žúborová. Expressions of the Personalization of Leadership: Perspectives of Slovak Party Leaders in Relation to their media Coverage 399
Filip Černý, Emil Souleimanov. Oil and Gas Transit Lines in the South Caucasus and Caspian “Oil Diplomacy” 420


Reviews

Hloušek, Vít – Kopeček, Lubomír – Šedo, Jakub: Politické systémy. Brno: Barrister & Principal, 2011, 292 stran, ISBN: 978-80-87474-23-5. (VLADIMÍRA DVOŘÁKOVÁ) 450
Makariusová, Radana: Transformace světového řádu. Aktéři a globální vládnutí. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 229 stran, ISBN: 978-80-7380-295-0. (ONDŘEJ LÁNSKÝ) 453


4 / XIII / podzim 2011 / autumn 2011Obsah / Table of contentsTisk / PrintDownload    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction