http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


4 / XIII / podzim 2011 / autumn 2011Obsah / Table of contentsTisk / PrintDownload

Obsah čísla

RedakceČlánky

Jan Karlas. Národní parlamenty a kontrola záležitostí EU: typologická perspektiva 300
Peter Spáč. Ako (de)stabilizovať preferenčné hlasovanie 325
Jan Paul, Petr Kalinič. Ceci n‘est pas postsocialisme: Depolitized Politics of President Gašparovič 354
Michal Pink, Jiří Seidl, Michaela Skibová, Jaromír Vojtaj. Personální (ne)stabilita komunálních zastupitelstev v Plzni a Ostravě 374
Viera Žúborová. Prejavy personalizácie líderstva: perspektívy slovenských straníckych lídrov vo vzťahu k medializácii 399
Filip Černý, Emil Souleimanov. Jihokavkazské produktovody a kaspická „ropná diplomacie“ 420

Recenze

Hloušek, Vít – Kopeček, Lubomír – Šedo, Jakub: Politické systémy. Brno: Barrister & Principal, 2011, 292 stran, ISBN: 978-80-87474-23-5. (VLADIMÍRA DVOŘÁKOVÁ) 450
Makariusová, Radana: Transformace světového řádu. Aktéři a globální vládnutí. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 229 stran, ISBN: 978-80-7380-295-0. (ONDŘEJ LÁNSKÝ) 453


4 / XIII / podzim 2011 / autumn 2011Obsah / Table of contentsTisk / PrintDownload    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction