http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


1 / XIII / zima 2011 / winter 2011Obsah / Table of contentsTisk / PrintDownload

Table of Contents

RedakceArticles

• Petr Krčál, Vladimír Naxera. Public Events as Theatrical Performance 1
• Petr Strejček. Gas Diplomacy of the Russian Federation 24
• Silvia Hudáčková, Otto Eibl. The 2010 Slovakian Referendum: A Brief Comment on Its Results 47
• Oľga Gyárfášová. The 2010 Slovak Parliamentary Elections: National Agenda on Retreat? 65

Reviews

• Stojarová, Věra – Hrabálek, Martin – Springerová, Pavlína: Security in the Andean Community of Nation: The Member States in the 21st-Century. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, 188 pages, ISBN: 978-80-7325-198-7. (ROBIN KVĚŠ) 85
• Štefančík, Radoslav: Politické mládežnícke organizácie na Slovensku. Bratislava: IUVENTA, 2010, 140 strán, ISBN: 978-80-8072-111-4. (DUŠAN ŠTRAUSS) 91
• Bureš, Jan – Charvát, Jakub – Just, Petr a kol.: Levice v České republice a na Slovensku 1989–2009. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 176 stran, ISBN: 978-80-7380-294-3. (JAKUB ŠEDO) 96
• Hloušek, Vít – Kopeček, Lubomír: Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických stran v západní a střední Evropě. Praha: Grada, 2010, 320 stran, ISBN: 978-80-247-3192-6. (VLASTIMIL HAVLÍK, JOSEF SMOLÍK) 101
• Smolík, Josef – Šmíd, Tomáš a kol.: Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2010, 276 stran, ISBN: 978-80-210-5288-8. (JIŘÍ KRÁL) 106


1 / XIII / zima 2011 / winter 2011Obsah / Table of contentsTisk / PrintDownload    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction