http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


4 / XII / podzim 2010 / autumn 2010Obsah / Table of contentsTisk / PrintDownload

Table of Contents

RedakceArticles

Jan Kovář. Second-Rate Coverage of Second-Order Elections: Czech and Slovak Elections to the EP in the Media ... 225
Filip Černoch, Veronika Zapletalová, Tomáš Vlček. Energy Policy of the CR in the Decision Making Process of Political Parties: The Aggregation and Articulation of Interests from the Standpoints of Intensity and Consistence ... 255
Tomáš Hoch, Vladimír Baar, Vincenc Kopeček. Conditions of Democratization in De-facto States: Case Study of Abkhazia ... 285

Commentaries

Jan Ondroušek, Vlastimil Havlík. A Step Back? Europeanisation of Election Manifestos of Slovak Political Parties (1994–2010) ... 301
Václav Brachtl. Party System Development in the Faroe Islands ... 332

Reviews

Headley, James: Russia and the Balkans. London: HURST Publishers, 2008, 552 pages, ISBN: 978-1-85065-848-1. (VLADIMIR ĐORĐEVIĆ) ... 349
Havlík, Vlastimil: České politické strany a evropská integrace. Evropeizace, evropanství, euroskepticismus?, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2009, 200 stran, ISBN: 978-80-210-5080-8. (ADÉLA PEŠKOVÁ) ... 358
Grinc, Jaroslav: Právo pro politology. Praha: Grada Publishing, 2010, 160 stran, ISBN: 80-247-2921-3. (ROBERT ZBÍRAL) ... 361
Kopeček, Lubomír: Éra nevinnosti. Česká politika 1989–1997. Brno: Barrister  Principal, 2010, 380 stran, ISBN: 978-80-87029-98-5. (LADISLAV CABADA) ... 365


4 / XII / podzim 2010 / autumn 2010Obsah / Table of contentsTisk / PrintDownload    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction