http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


4 / XII / podzim 2010 / autumn 2010Obsah / Table of contentsTisk / PrintDownload


Články

Jan Kovář. Second-Rate Coverage of Second-Order Elections: Czech and Slovak Elections to the EP in the Media ... 225
Filip Černoch, Veronika Zapletalová, Tomáš Vlček. Energetická politika ČR v rozhodování politických stran: agregace a artikulace zájmů z hlediska jejich intenzity a konzistence ... 255
Tomáš Hoch, Vladimír Baar, Vincenc Kopeček. Podmínky demokratizace v de facto státech: případová studie Abcházie ... 285

Komentáře

Jan Ondroušek, Vlastimil Havlík. O krok zpět? Evropeizace volební programatiky slovenských politických stran (1994–2010) ... 301
Václav Brachtl. Vývoj a proměny stranického systému na Faerských ostrovech ... 332

Recenze

Headley, James: Russia and the Balkans. London: HURST Publishers, 2008, 552 pages, ISBN: 978-1-85065-848-1. (VLADIMIR ĐORĐEVIĆ) ... 349
Havlík, Vlastimil: České politické strany a evropská integrace. Evropeizace, evropanství, euroskepticismus?, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2009, 200 stran, ISBN: 978-80-210-5080-8. (ADÉLA PEŠKOVÁ) ... 358
Grinc, Jaroslav: Právo pro politology. Praha: Grada Publishing, 2010, 160 stran, ISBN: 80-247-2921-3. (ROBERT ZBÍRAL) ... 361
Kopeček, Lubomír: Éra nevinnosti. Česká politika 1989–1997. Brno: Barrister  Principal, 2010, 380 stran, ISBN: 978-80-87029-98-5. (LADISLAV CABADA) ... 365


4 / XII / podzim 2010 / autumn 2010Obsah / Table of contentsTisk / PrintDownload    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction