http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


2-3 / XII / jaro-léto 2010 / spring-summer 2010Obsah / Table of contentsTisk / PrintDownload

Table of Contents

RedakceArticles

Daniel Čermák. Impact of Voting Preferences on the Development of Trust in Constitutional Institutions ... 121
Michal Pink, Aneta Valterová. The 2010 Czech Parliamentary Elections and Their “Alternative” Outcomes ... 142
Lukáš Tichý. The Issue of Interdependence in Energy Relations between the Czech Republic and the Russian Federation and the Activity of the European Union ... 159
Martin Hrabálek. FRONTEX and Its Role in the Protection of the EU Borders ... 183

Reviews

Raynaud, Philippe: Le juge et le philosophe. Essais sur le nouvel âge du droit. Paris: Armand Colin, 2008, 288 pages, ISBN: 978-2-200-35465-7. (JIŘÍ BAROŠ) ... 202
Barša, Pavel a kol.: Dialog teorií. Filosofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009, 256 stran, ISBN: 978-80-7419-011-7. (PAVEL DUFEK) ... 209
Balík, Stanislav: Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada Publishing, 2009, 250 stran, ISBN: 978-80-247-2908-4. (ONDŘEJ KOPA) ... 215
Stojarová, Věra; Emerson, Peter (eds): Party Politics in the Western Balkans. Oxon: Routledge, 2010, 256 pages, ISBN: 0-415-55099-8. (ROBIN KVĚŠ) ... 219


2-3 / XII / jaro-léto 2010 / spring-summer 2010Obsah / Table of contentsTisk / PrintDownload    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction