http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


2-3 / XII / jaro-léto 2010 / spring-summer 2010Obsah / Table of contentsTisk / PrintDownload


Články

Daniel Čermák. Vliv volebních preferencí na vývoj důvěry v ústavní instituce v čase ... 121
Michal Pink, Aneta Valterová. Volby do Poslanecké sněmovny České republiky 2010 a jejich „alternativní“ výstupy ... 142
Lukáš Tichý. Problematika vzájemné závislosti v energetických vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací a působení Evropské unie ... 159
Martin Hrabálek. FRONTEX a jeho role v ochraně hranic EU ... 183

Recenze

Raynaud, Philippe: Le juge et le philosophe. Essais sur le nouvel âge du droit. Paris: Armand Colin, 2008, 288 pages, ISBN: 978-2-200-35465-7. (JIŘÍ BAROŠ) ... 202
Barša, Pavel a kol.: Dialog teorií. Filosofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009, 256 stran, ISBN: 978-80-7419-011-7. (PAVEL DUFEK) ... 209
Balík, Stanislav: Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada Publishing, 2009, 250 stran, ISBN: 978-80-247-2908-4. (ONDŘEJ KOPA) ... 215
Stojarová, Věra; Emerson, Peter (eds): Party Politics in the Western Balkans. Oxon: Routledge, 2010, 256 pages, ISBN: 0-415-55099-8. (ROBIN KVĚŠ) ... 219


2-3 / XII / jaro-léto 2010 / spring-summer 2010Obsah / Table of contentsTisk / PrintDownload    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction