http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


4 / XI / podzim 2009 / autumn 2009Obsah / Table of contentsTisk / PrintDownload


Články

Hana Hurtíková. Vliv spin doctoringu na formování veřejného mínění: Kauza Irák ve Velké Británii v roce 2003 ... 244
Aneta Valterová. Pluralismus a korporativismus: využitelnost klasických modelů zájmové politiky jako rámce pro teoretický výzkum ... 267

Komentáře

Jan Záhořík. Mezinárodní souvislosti těžby ropy v Africe ... 284
Jan Kouřil, Michal Pink. Voličská základna španělských politických stran v parlamentních a regionálních volbách ... 307

Polemiky

Steven Saxonberg, Mats Braun. Více neznamená vždy lépe. Odpověď na článek “Kým a kde se produkuje česká politická věda” ... 329
Jan Holzer, Roman Chytilek, Pavel Pšeja, Michal Šindelář. O pravidlech polemiky, politické vědě a apriorních představách ... 338

Recenze

Sethi, Harsh (ed.): State of Democracy in South Asia. A Report by the CDSA Team. New Delhi: Oxford University Press, 2008, 302 pages, ISBN: 0195689372. (VIKTÓRIA BABICOVÁ) ... 343
Lewis, David – Kanji, Nazneen: Non-Governmental Organizations and Development. London: Routledge, 2009, 256 pages, ISBN 978-0-41545430-8. (MONIKA MEISLOVÁ) ... 349


4 / XI / podzim 2009 / autumn 2009Obsah / Table of contentsTisk / PrintDownload    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction