http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


1 / XI / zima 2009 / winter 2009Obsah / Table of contentsTisk / PrintDownload


Článek

Eltay Dilbazi. Energetická bezpečnost a status Kaspického moře ... 1

Komentáře

Dominika Jágerová Ondráčková. Německá demokratická republika – případová studie nedemokratického režimu ... 26
Markéta Smrčková. Comparison of Radical Right-Wing Parties in Bulgaria and Romania: The National Movement of Ataka and the Great Romania Party ... 48


Recenze

Novák, Miroslav: Mezi demokracií a totalitarismem. Aronova politická sociologie industriálních společností 20. století. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007, 213 stran, ISBN 978-80-210-4437-1. (PAVEL DUFEK) ... 66
Bradová, Eva a kol.: Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. Olomouc: Periplum, 2008, 134 stran, ISBN 978-80-86624-44-0. (MILOŠ GREGOR) ... 72
Císař, Ondřej: Politický aktivismus v České republice. Sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, 187 stran, ISBN 978-80-7325-168-0. (ONDŘEJ NOVOTNÝ) ... 75
Frič, Pavol a kol.: Vůdcovství českých elit. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008, 296 stran, ISBN 978-80-247-2563-5. (JOSEF SMOLÍK) ... 78


1 / XI / zima 2009 / winter 2009Obsah / Table of contentsTisk / PrintDownload    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction