http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


2-3 / X / jaro-léto 2008 / spring-summer 2008Obsah / Table of contentsTisk / PrintDownload

Table of contents

RedakceArticles

Peter Emerson. Towards a more Inclusive Democracy ..... 76
Věra Stojarová, Hana Vykoupilová. Populism in the Balkans. The Case of Serbia ..... 95
Dana Hellová. Integration of Immigrants. An Analysis of the Multicultural Model in Great Britain ..... 113
Tomáš Šmíd. Types of Post-Soviet Organized Crime Groups – Two Examples ..... 133

Commentaries

Josef Miškovský. The EU Referendum in the Baltic Countries: Impact of Ethnic Composition on the Voting Results ..... 161
Maroš Sovák. The Ideology of the Extreme Right in Croatia and Serbia ..... 186
Adéla Pešková. Parliamentary Elections in Turkey 2007 – Continuity or Discontinuity? ..... 215
Ondřej Kopa. The Position of Magyar Minority Political Parties in the Slovak Party System ..... 233
Martin Laryš. Comparative Analysis of Russian and Ukrainian Forms of Nationalism and Extreme Right Groupings’ Ideological Sources after the Collapse of USSR ..... 255

Reviews

Stojarová, Věra: Současné bezpečnostní hrozby západního Balkánu. Kritická analýza konceptu bezpečnosti Kodaňské školy. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 296 stran, ISBN 978-80-7325-134-5. (LADISLAV CABADA) ..... 278
Emerson, Peter (ed.): Designing an All-Inclusive Democracy. Consensual Voting Procedures for Use in Parliaments, Councils and Committees. Berlin – Heidelberg: Springer Verlag, 2007, 186 pages, ISBN 978-3-540-33163-6. (ROMAN CHYTILEK) ..... 281
Řehák, David – Foltin, Pavel – Stojar, Richard: Vybrané aspekty soudobého terorismu. Praha: Ministerstvo obrany – Agentura vojenských informací a služeb, 2008, 143 stran, ISBN 978-80-7278-443-1. (JOSEF SMOLÍK) ..... 284
Rosůlek, Přemysl a kol.: Politická filozofie. Aktuální problémy. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2007, 215 stran, ISBN 978-80-7380-080-2. (JIŘÍ BAROŠ) ..... 288


2-3 / X / jaro-léto 2008 / spring-summer 2008Obsah / Table of contentsTisk / PrintDownload    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction