http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


2-3 / X / jaro-léto 2008 / spring-summer 2008Obsah / Table of contentsTisk / PrintDownload


Články

Peter Emerson. Towards a more Inclusive Democracy ..... 76
Věra Stojarová, Hana Vykoupilová. Populism in the Balkans. The Case of Serbia ..... 95
Dana Hellová. Integrácia imigrantov. Analýza multikultúrneho modelu vo Vel’kej Británii ..... 113
Tomáš Šmíd. Typy postsovětských organizovaných kriminálních skupin – dva příklady ..... 133

Komentáře

Josef Miškovský. Referenda o vstupu pobaltských států do EU: vliv etnického složení na výsledky hlasování ..... 161
Maroš Sovák. Ideológia extrémnej pravice v Chorvátsku a Srbsku ..... 186
Adéla Pešková. Turecké parlamentní volby 2007 – kontinuita či diskontinuita? ..... 215
Ondřej Kopa. Postavení politických stran maďarské národnostní menšiny ve slovenském stranickém systému ..... 233
Martin Laryš. Komparativní analýza nacionalismu a ideových zdrojů krajně pravicových subjektů v Rusku a na Ukrajině po rozpadu SSSR ..... 255

Recenze

Stojarová, Věra: Současné bezpečnostní hrozby západního Balkánu. Kritická analýza konceptu bezpečnosti Kodaňské školy. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 296 stran, ISBN 978-80-7325-134-5. (LADISLAV CABADA) ..... 278
Emerson, Peter (ed.): Designing an All-Inclusive Democracy. Consensual Voting Procedures for Use in Parliaments, Councils and Committees. Berlin – Heidelberg: Springer Verlag, 2007, 186 pages, ISBN 978-3-540-33163-6. (ROMAN CHYTILEK) ..... 281
Řehák, David – Foltin, Pavel – Stojar, Richard: Vybrané aspekty soudobého terorismu. Praha: Ministerstvo obrany – Agentura vojenských informací a služeb, 2008, 143 stran, ISBN 978-80-7278-443-1. (JOSEF SMOLÍK) ..... 284
Rosůlek, Přemysl a kol.: Politická filozofie. Aktuální problémy. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2007, 215 stran, ISBN 978-80-7380-080-2. (JIŘÍ BAROŠ) ..... 288


2-3 / X / jaro-léto 2008 / spring-summer 2008Obsah / Table of contentsTisk / PrintDownload    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction