http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


1 / X / zima 2008 / winter 2008Obsah / Table of contentsTisk / PrintDownload


Články

Petr Hlaváček, Jan Holzer. Opozice v nedemokratických režimech. Vstupní poznámky k možnostem a limitům stávající teorie ..... 1
Stanislav Balík. Radniční koalice po komunálních volbách 2006 ve čtyřech okresech České republiky ..... 17

Komentáře

Josef Smolík. The Influence of the Concept of Authoritarian Personality Today ..... 34
Pavel Maškarinec. Analýza ideově-programového profilu švédské Levicové strany z hlediska politického extremismu a radikalismu ..... 49

Recenze

Fink Hafner, Danica – Pejanović, Mirko (eds.): Razvoj političkog pluralizma u Sloveniji i Bosni i Hercegovini. [The Development of Political Pluralism in Slovenia and Bosnia and Herzegovina]. Ljubljana – Sarajevo: Fakulteta za družbene vede, 2006, 231 pages, ISBN 961-235-233-X. (VĚRA STOJAROVÁ) ..... 68
Zukin, Cliff – Keeter, Scott – Andolina, Molly – Jenkins, Krista – Delli Carpini, Michael X.: A New Engagement? Political Participation, Civic Life, and the Changing American Citizen. Oxford – New York: Oxford University Press, 2006, 253 pages, ISBN 0195183169 (cloth) / ISBN 0195183177 (paper). (KATEŘINA VRÁBLÍKOVÁ) ..... 70


1 / X / zima 2008 / winter 2008Obsah / Table of contentsTisk / PrintDownload    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction