http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


2-3 / VIII / jaro-léto 2006 / spring-summer 2006Bosna a Hercegovina desať rokov po Daytone / Bosnia and Herzegovina Ten Years after DaytonTisk / PrintDownload

Editorial prílohy

Matej KurianŠtudentská sekcia Medzinárodného politologického ústavu (http://www.iips.cz/index.php? show=001033) pri príležitosti desiateho výročia dohodnutia Daytonských mierových zmlúv, ktoré de facto ukončili krvavý konflikt na území Bosny a Hercegoviny, usporiadala v novembri 2005 sériu podujatí Desať rokov po Daytone, ktoré si túto udalosť pripomínali (výstava, premietanie filmu, či ochutnávka tradičných balkánskych jedál). Najdôležitejším prvkom v sérii podujatí bola poldňová odborná konferencia, ktorú svojou prítomnosťou poctil veľvyslanec Bosny a Hercegoviny v Českej republike, J. E. Ivan Orlić.

Zámerom tejto konferencie bolo poskytnúť priestor pre oboznámenie sa širšieho publika s problematikou súčasného fungovania Bosny a Hercegoviny, predovšetkým v reflexii politickej vedy. Sekundárnym cieľom bolo vytvorenie platformy, na ktorej sa mohli stretnúť skúsení bádatelia pôsobiaci práve v tejto oblasti s mladými nádejnými talentami.

Pôvodne neplánovaným potomkom tejto konferencie sa tak stáva aj táto príloha Středoevropských politických studií, ktorá obsahuje najdôležitejšie príspevky konferencie. Pre organizátorov konferencie je cťou a potešením, že jej príspevky dosiahli úroveň, ktorá vyvolala dopyt po ich publikácii.
Ladislav Hladký vo svojom prierezovom príspevku Daytonská mírová smlouva a její uvedení do života (Dayton Peace Treaty and Its Coming to Life) uvádza čitateľa do problematiky súčasnej Bosny a Hercegoviny. V článku podáva náčrt najdôležitejších udalostí v krajine za posledných desať rokov. Citlivo vníma a poukazuje na problémy súvisiace s etnicitou obyvateľstva. Autor poukazuje na výzvy, ktoré krajina v bezpečnostnej, ekonomickej ale aj v rovine zahraničných vzťahov (integrácie) Bosna a Hercegovina čelí.

Damir Kasum nadväzuje článkom Vývoj politického systému Bosny a Hercegoviny v podaytonském období a jeho současná podoba (The Evolution and Present Form of Political System of Bosnia and Herzegovina after Dayton), v ktorom čitateľa oboznamuje najskôr so samotnou Daytonskou mierovou zmluvou, ktorá vymedzuje fungovanie krajiny, následne postupuje k popisu jednotlivých zložiek inštitucionálneho dizajnu v krajine, ale poukazuje aj na jeho premeny a postupný trend posilňovania inštitúcií vlastných krajine na úkor inštitúcii medzinárodného spoločenstva.

Jakub Šedo a dielo Stranický systém Bosny a Hercegoviny po Daytonu (Party System of Bosnia and Herzegovina after Dayton) poskytuje pohľad a analýzu politických strán a ich vzájomného fungovania v krajine. Po teoretickom vymedzení problematiky, v ktorej diskutuje úroveň, ktorá bádateľovi vypovedá najviac o Bosne a Hercegovine, pristupuje k analýze základných rysov straníckeho systému a jednotlivých povojnových volieb z rokov 1996, 1998, 2000 a 2002. V závere svojho príspevku načrtáva základne trendy vývoja straníckeho systému. Čitateľovi je poskytnutá aj analýza etnického hlasovania v Bosne a Herzegovine a výsledky volieb prostredníctvom tabuliek a príloh. Súčasťou článku sú aj profily najvýznamnejších politických strán.

Srdjan Prtina sa zaoberá Uprchlickou otázkou Bosny a Hercegoviny (Refugee Question of Bosnia and Herzegovina), kde analyzuje situáciu utečencov a vnútorne premiestnených osôb desať rokov po ukončení konfliktu – množstvo návratov, prístup hlavných aktérov k danej problematike, či jednotlivé prekážky (nacionalizmus, socio-ekonomické problémy, problémy nevybuchnutých mín), ktoré bránia utečencom k návratu do svojich domovov.

Ľubomír Majerčík sa v záverečnom príspevku ICTY a souzení válečných zločinů (ICTY and War Crimes Prosecution) zamýšľa nad otázkami medzinárodnej spravodlivosti a stíhania vojnových zločincov. Článok predovšetkým približuje vznik a pôsobnosť Medzinárodného tribunálu pre bývalú Juhosláviu, ale nevyhýba sa ani (aktuálnej) kritickej reflexii o dĺžke procesov a samotnej efektivite tribunálu.

Dúfame, že sekcie Bosna a Hercegovina desať rokov po Daytone nájde svoje publikum, ponúkne širšej odbornej verejnosti relevantné informácie o tejto krajine a stane sa impulzom výskumu tohto rozhodne bohatého poľa pre (nielen) politologický výskum.


2-3 / VIII / jaro-léto 2006 / spring-summer 2006Bosna a Hercegovina desať rokov po Daytone / Bosnia and Herzegovina Ten Years after DaytonTisk / PrintDownload    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction