http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in czech Mgr. Dana Prudíková

Student of Political Science, Ph. D. study program, School of Social Studies, Masaryk University Brno

email: prudikova@yahoo.fr
Dana Prudíková

Fields of Research Interest

  • Political violence
  • Theory of legislative
  • Mediterranean studies

Graduated from

  • 2001: School of Social Studies of Masaryk University Brno, BA programme of Political science and Media studies and Journalism
  • 2003: Faculty of Law of Masaryk University Brno, Master programme of Law
  • 2004: School of Social Studies of Masary

Major Publications

  • Prudíková, Dana (2004) Teritoriální cleavage: vývoj vztahů a postoje kontinentální Francie k požadavkům korsického ostrovního společenství. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, XI., 4. ISSN 1211-3247
  • Prudíková, Dana (2004) Etnicko-politický terorismus na Korsice: Fronta národního osvobození Korsiky a její následovníci. Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu, Brno: centrum strategických studií, 1/2004 ISSN: 1214-77 in http://www.strat.cz/Rexter/infor.php?id=1,2004    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction