http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in czech Bc. Martin Habáň

Student of the Political science, MA programme, School of Social Studies of Masaryk University Brno

email: martin.haban@edbrno.cz
Martin Habáň

Fields of Research Interest

  • Party systems of Benelux countries
  • European union political parties

Graduated from

    2004: School of Social Studies of Masaryk University Brno, BA programme of Political science and International Relations - European Studies

Major Publications

  • Habáň, Martin. Federální volby v Belgickém království 2003. (2003 Federal Elections in Belgium). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, X, 3, od s. 303-312, 10 s. ISSN 1211-3247. 2003.
  • Habáň, Martin. Vlámský blok - populistická, či extrémní pravice? (Flemish Block - Populistic or extreme right-wing party?) Listy, Olomouc: Občanský dialog, XXXIV, 5, od s. 46-53, 8 s. ISSN 1210-1222. 2004.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction