http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in czech Mgr. Viera Koganová, Ph.D.

Department of Political Science
Faculty of International Relations
Economic University in Bratislava


tel: +421-2-67295429 email: koganova@euba.sk
Viera Koganová

Fields of Research Interest

 • Human rights
 • Political system of the Slovak Republic

Graduated from

 • Philosophical faculty of the Moscow state university, specialization: social-political sciences
 • Ph.D., Philosophical Sciences
 • Post-gradual course of the political science provided by the University of Aberdeen, University of Aarhus and Masa

Academic Background and Professional Record

 • 1978 – 1983: assistant at the Pedagogical Faculty in Nitra
 • 1983 – 1991 assistant at the Department of the Political Science Economic University in Bratislava
 • 1991 – 2000: Department of the Humane Sciences, Economic University in Bratislava
 • 2000 – 2002: Department of the Political and Social Sciences, Faculty of international relations of the EU
 • 2002 – present: Department of the Political Science Faculty of International Relations of the EU, teacher of the subject Political Science, guarantor of the subject Democracy and Human Rights
 • 2001 – 2003: Vicedean for the Science and the Research, Faculty of the International Relations.

Realized Grant Projects

 • Democracy and human rights (internal grant of the Economical University)
 • Upbringing to democracy, tolerance and the respect to human rights and freedoms ( SAIA, Akcia Austria – Slovak Republic, project realized under the cooperation with the Institute for the Human Rights L. Boltzmann in Wien
 • Crystallization of the Political Parties and Movements in Slovakia After November 1989 (individual grant Open Society Institute under the framework of the Higher Education Support Programme)
 • Upbringing to the protection of the human rights and freedoms (Project as a part of the programme „Teaching citizenship education“, National
 • Endowment for Democracy, Washington D.C. and realized under the cooperation with the Foundation of Milan Šimečku)
 • Research of the knowledge of political science of the students NHF VŠE (internal grant of the Economical University)
 • The Process of Creation and Evolution of the New Political Parties and Movements in Slovakia After November 1989 (grant NATO)
 • Comparison of the political systems of the Slovak republic and Poland (Internal grant of the Economical University)
 • International minority rights and its application in the Slovak republic (internal grant of the Economical University)
 • Marketing in the politics (internal grant of the Economical university)
 • International role of the Slovak republic in the European context (Project is a part of the research: Idealistic sources of the Slovak politics.. Coordinator: Institute of the political sciences SAV
 • Security risks in the international relations in the beginning of the 21st century. (project VEGA)

Major Publications

 • Liďák, J., Koganová, V., Leška, D.: Politické strany a hnutia na Slovensku po roku 1989. Ekonóm, Bratislava 1999, ISBN 80-225-1116-1.
 • Koganová, V.: Volebný systém Slovenskej republiky. In: Liďák, J. a kol.: Politický systém Slovenskej republiky po roku 1989. Bratislava, Ekonóm 2001, ISBN 80-225-1348-2.
 • Koganová, V., Leška, D., Mesežnikov, G.: Demokracia a ochrana ľudských práv. Slovenské združenie pre politické vedy, Ekonomická univerzita, Bratislava 1996, ISBN 80-967655-0-7.
 • Liďák, J., Koganová, V.: Politológia pre ekonómov. SOFA, Bratislava 1998, ISBN 80-85752-74-3.
 • Liďák, J., Koganová, V.: Politológia pre ekonómov. SOFA, Bratislava 2000 (2. doplnené vydanie), ISBN 80-85752-49-2.
 • Koganová, V. a kol.: Ľudské práva a slobody v demokratickej spoločnosti. Ekonóm, Bratislava 2001, ISBN 80-225-1359-8.
 • Koganová, V.: Nemecká spolková republika. In: Liďák, J. a kol.: Politické systémy. Ekonóm, Bratislava 2002, ISBN 80-225-1510-8.
 • Liďák, J., Koganová, V.: Politológia. SOFA, Bratislava 2004, ISBN 80-89033-38-5.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction