http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in czech Mgr. Hynek Tippelt

 

Graduated from

  • 2004 – now: Palacký University, Faculty of Arts, Doctoral degree program of philosophy
  • 1995 - 2002: Charles University, Faculty of Arts, Magisterial degree program of philosophy

Academic Background and Professional Record

  • 2002 – now: Assistant Professor of Philosophy, Department of Social Sciences, Pedagogical Faculty of J.E.Purkyně University, Ústí nad Labem    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction