http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in czech Mgr. Leona Šteigrová

Postgradual Student at the Department of Political Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic

email: leona.steigrova@msmt.cz
 

Fields of Research Interest

  • Development of European integration
  • Institutions of the EC/EU
  • International cooperation in Europe (OECD, Council of Europe, etc.)
  • Activities of the European union in the field of education and vacational training
  • Actual problems of the EU

Graduated from

    Department of International Relations and European Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic (Mgr., 2004)    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction