http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in czech Jan Outlý

Lecturer, Department of Media Studies, J. A. Comenius University Prague.

VŠJAK, s.r.o., Tržiště 20, 118 43 Praha 1 – Malá Strana
email: outly@idialog.cz
Jan Outlý

Fields of Research Interest

 • electoral and party systems
 • political system of the Czech Republic

Professional Specialization

 • funding of political parties
 • candidate nomination and selection
 • elections in the Czech Republic

Graduated from

  Philosophical Faculty, Palacky University (political science)

Academic Background and Professional Record

 • 2000-2003 postgradual student at Department of Politics and European Studies, Palacky University Olomouc
 • 2003-2004 researcher at Philosophical Faculty, Palacky University
 • since 2004 lecturer at Department of Media Studies, J. A. Comenius University Prague

Major Publications

 • Outlý, J.: Strany a stát, volby a finance. Vybrané aspekty primárních voleb a financování politických stran. Periplum, Olomouc 2003.
 • Šaradín, P., Outlý, J. (eds.): Studie o volbách do zastupitelstev v obcích. Univerzita Palackého, Olomouc 2004    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction