http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in czech Mgr. Andrej Školkay, Ph.D.

Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
email: askolkay@hotmail.com
Andrej Školkay

Fields of Research Interest

  • Political Communication in Slovakia
  • Media and Politics
  • Political Marketing
  • Populism

Graduated from

    Ph.D. in Political Science, Comenius University, Bratislava, Slovakia (2000).    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction