http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in czech PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Lecturer, Department of International Relations and European Studies, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno.

email: pitrova@fss.muni.cz
Markéta Pitrová

Fields of Research Interest

 • European integration process
 • EU institutions
 • EU enlargement process

Academic Background and Professional Record

 • 1991-1996: Mgr., Masaryk University Brno, Department of Political Science
 • 1999: Ph. D., Political Science, Masaryk University Brno
 • 1999 - 2002: Lecturer, Department of Political science, Masaryk University, Brno
 • 2002 - so far: Lecturer, Department of International Relations and European Studies, Masaryk University, Brno
 • 2001 – so far: Team Europe CR Member

Realized Grant Projects

 • Jean Monnet Project (1997 - 2001)
 • Fond rozvoje Vysokých škol (University Development Fund) (2000)
 • Grantová agentura ČR (Grant Agency Czech Republic) (2000 - 2002)

Major Publications

 • Pitrová, M. - Fiala, P.: Evropská unie. Brno : CDK, 2003.
 • Pitrová, M.: Institucionální struktura Evropské unie. Vliv integračních paradigmat na výstavbu institucí. MU, 2002.
 • Fiala, P. Pitrová, M. (eds.): Rozšiřování ES/EU. MU MPÚ, 2001.
 • Pitrová, M.: Institucionální struktura Evropské unie. 1999.
 • Fiala, P. - Pitrová, M.: Dokončování příprav na východní rozšíření EU. In Fiala, P. - Pitrová, M.: Rozšiřování ES/EU. Brno: MPÚ, 2003. Studie, č.19
 • Pitrová, M.: "Evropská referenda" a jejich budoucí vývoj. Listy SFPA, Bratislava. SFPA, VII, 4, od s. 5-6, 2 s. 2003.
 • Pitrová, M.: Evropská unie po roce 1999. In Defarges, P.M.: Evropské instituce. Braha: Karolinum, 2002. s. 195-206
 • Pitrová, M.: Teorie evropské integrace a politický vývoj Společenství. Politologický časopis, Brno: MPÚ Brno, 2002, 4s. 415-431.
 • Fiala, P. a Pitrová, M.: Institucionální limity rozšiřování EU. In Fiala, P. - Pitrová, M.: Rozšiřování ES/EU. Brno : MPÚ, 2001. s. 164-181. Studie, č. 19.
 • Pitrová, M.: Institucionální připravenost Evropské unie na rozšíření. 2001. Brno - Praha: FSV UK, MPÚ Brno, o.s. Europeum, 2001. s. 59-86. Sborníky, sv. č. 5.
 • Fiala, P. a Pitrová, M.: Výzkum rozšiřování ES/EU: východiska, přístupy, možnosti. In Fiala, P. - Pitrová, M.: Rozšiřování ES/EU. Brno: MPÚ, 2001. s. 9-18. Studie, č. 19.
 • Pitrová, M.: Evropská Unie a vliv integračních paradigmat na její vnitřní vývoj. 1997. Politologický časopis, Brno: MPÚ, 4, 3s. 249-259. 1997.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction