http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in czech Damjan Lajh

PhD student at the Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, Slovenia, and researcher at the Centre for Political Research at the same faculty.

Kardeljeva ploscad 5, 1000 Lublaň, Slovinsko
email: damjan.lajh@uni-lj.si
Damjan Lajh

Fields of Research Interest

 • democratic transition and constitutional choices in post-Yugoslav states
 • Europeanisation (Europeanisation of national political institutions, Europeanisation of Slovenian political parties)
 • EU regional policy
 • implementation
 • multi-level governance
 • policy networks

Graduated from

  Political science: Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana (2000)

Major Publications

 • Lajh, Damjan (2002): Stability Pact: Slovenia – NGO’s. Peace Institute, Ljubljana,
 • Fink Hafner, Danica and Damjan Lajh, eds. (2002): Analiza politik [Policy Analysis], Faculty of Social Sciences, Ljubljana.
 • Fink Hafner, Danica and Damjan Lajh (2003): Managing Europe from Home: the Europeanisation of the Slovenian Core Executive. Faculty of Social Sciences, Ljubljana.
 • Lajh, Damjan and Danica Fink-Hafner (2002): Institucionalno prilagajanje slovenske izvršilne oblasti povezovanju Slovenije z ES/EU: mednarodno primerjalni pogled [Institutional Adjustment of the Slovenian Executive Power in the Context of Slovenian Cooperation with EC/EU: International Comparative View]. Teorija in praksa, 39(6), 970-99.
 • Balut, Aleš, Ladislav Cabada and Damjan Lajh (2003): Národní otázka v druhé Jugoslávii - rozpor mezi normativní úpravou a politickou realitou [National Question in the Second Yugoslavia: the Difference between Normative Regulation and Political Reality]. Politologický časopis, 10(2), 115-31.
 • Lajh, Damjan and Alenka Krašovec (2003): Referendum briefing no 3. The Slovenian EU (and NATO) accession referendum(s). Sussex: Royal Institute of International Affairs: Opposing Europe Research Network.
 • Lajh, Damjan (2001): Komparativni vidik ustavnih izbir in proces konsolidacije demokracije v postjugoslovanskem prostoru [Comparative Aspect of Constitutional Choices and the Process of Democratic Consolidation in Post-Yugoslav Territory]. In: Fink-Hafner, Danica and Miro Haček (eds.). Demokratični prehodi II: Slovenija v primerjavi z drugimi nekdanjimi jugoslovanskimi republikami. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 52-77.
 • Lajh, Damjan (2002): Vloga in položaj šefa države v socialistični Jugoslaviji in v državah, nastalih na ozemlju nekdanje Jugoslavije [The Role and Function of the Head of State in Socialist Yugoslavia and in those States that Emerged in the Territory of Former Yugoslavia]. In: Fink-Hafner, Danica and Tomaž Boh (eds.). Predsedniške volitve 2002. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 97-115.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction