http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in czech PhDr. Michal Kubát

Lecturer: Department of Russian and East European Studies Faculty of Social Science, Charles University in Prague and Department for Political Science and Sociology, Faculty of Humanities, University of West Bohemia in Pilsen.

email: majkkubat@hotmail.com
Michal Kubát

Fields of Research Interest

  • Political Systems of East and Central Europe

Graduated from

  • Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague (political science)

Major Publications

  • Kubát, M.: Politika v Polsku po roce 1989. Karolinum, Praha 2000.
  • Kubát, M.: Postkomunismus a demokracie. Dokořán, Praha 2003.
  • Cabada, L., Kubát. M. (eds.): Úvod do studia politické vědy. Eurolex Bohemia, Praha 2002.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction