http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in czech Mgr. Tomáš Šmíd

Ph.D. student, Department of Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University

email: tsmid@centrum.cz
Tomáš Šmíd

Fields of Research Interest

 • Political Situation in Caucasus
 • Etnopolitical conflicts in Caucasus
 • Political Situation in Balkan
 • Etnopolitical conflicts in Balkan
 • Post – Soviet Organized Crime
 • Russian politics

Graduated from

  M. A., Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno

Academic Background and Professional Record

  since 2004 – PhD. Student, Department of Political Sciences, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno.

Major Publications

 • Šmíd, T. – Holzer, J.: Ruská federace. In: Fiala, P. – Holzer, J. – Strmiska, M.: Politické strany ve střední a východní Evropě. Brno 2002, CDK.
 • Šmíd, T.: Zahraniční politika České republiky vůči zakavkazských zemím. In: Pšeja,P. (ed.): Zahraniční politika České republiky vůči zemím Blízkého Východu, Zakavkazska a Střední Asie. Brno 2001, MPÚ.
 • Šmíd, T.: Zahraniční a bezpečnostní politika Makedonie. In: Stýskalíková,V. – Smékal, H. (ed.): Zahraniční a bezpečnostní politika jihobalkánských zemí, Brno, MPÚ 2004 (v tisku).
 • Šmíd, T.: Čečensko do rozpadu SSSR. Eurasia Express, 2/2002.
 • Šmíd, T.: Horké jaro v arménské metropoli. Eurasijský expres, 4/2004
 • Šmid, T.: Kratkoje opisanije istorii gruzino – rossijskich otnošenij. In: Russkij vopros, roč. 4, č. 1/2004 - http://www.russkiivopros.com/ruskii_vopros.php?j=a&a=archiv/2004_1/&t=russia.html&s=24.
 • Šmíd, T. – Holzer, J.: Dezorientace z nostalgie. Stalinismus a současná ruská stranicko politická scéna. In: Středoevropské politické studie, roč. 3, č. 4, 2001, http://www.iips.cz/seps.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction