http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in czech Phdr. Vít Hloušek, Ph.D.

Assistant Professor at the Department of International Relations and European Studies, Faculty of Social Studies, Masaryk University
Deputy director at the International Institute of Political Science, Masaryk University
Academic researcher at the Ins


FSS MU, Joštova 10, 602 00 Brno
email: hlousek@fss.muni.cz
Vít Hloušek

Fields of Research Interest

 • political systems of European countries
 • party systems of European countries
 • modern European political history
 • Europeanization of political parties and party systems

Graduated from

 • 2003: PhD in Political Science, Faculty of Social Sciences, Masaryk University
 • 2000-2003: PhD candidate, Department of Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University
 • 2000: MA in Political Science and History, Faculty of S

Academic Background and Professional Record

 • since January 2005: Research Fellow, Comparative Political Research Institute (ISPO), Faculty of Social Studies of Masaryk University
 • since September 2004: Deputy Director, International Institute of Political Science of Masaryk University (IIPS)
 • since September 2003: Assistant Professor, Department of International Relations and European Studies, Faculty of Social Studies of Masaryk University) September 2002 - August 2003: Lecturer, Department of International Relations and European Studies, Faculty of Social Studies of Masaryk University
 • January 2002 - August 2004: Research Fellow, International Institute of Political Science of Masaryk University

Realized Grant Projects

 • 2004-2009: project "Political Actors in the Czech Republic in the Process of Europeanization and Internationalization of Political Space" (Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic)
 • 2002-2004: project "Interdisciplinary Conceptualization of Democracy" (Jan Hus Educational Foundation)
 • 1997-1999: interdisciplinary student program "Integration within the Central-European Area" (Open Society Fund, Prague)

Foreign Study Visits

 • July 2003: Eastern Summer School, University of Warsaw
 • November 2002: Institute of Political Sciences, University of Wroclaw
 • November 2001: Institute of Political Sciences, University of Wroclaw
 • February 2001: Ukrainian National Academy of Sciences, Lviv
 • August 1998: Konrad-Adenauer-Stiftung, Bonn

Current Membership

 • since January 2004: member of editorial board of Středoevropské politické studie (Central European Political Studies Review)
 • since September 2003: member of the Executive Committee of the Czech Political Science Association (ČSPV)
 • since September 2003: member of editorial board of Politologická revue (Political Science Review)

Major Publications

 • Hloušek, Vít. Austrian Social Democracy - Tradition and Adaptation to Changed Role on the Threshold of the Third Millenium. In Kopeček, Lubomír. Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future. 1. vyd. Brno : CDK a ISPO, 2005, ISBN 80-7325-078-0. od s. 29-57, 29 s.
 • Strmiska, Maxmilián - Hloušek, Vít - Kopeček, Lubomír - Chytilek, Roman. Politické strany moderní Evropy. Analýza stranicko-politických systémů. 1. vyd. Praha : Portál, 2005. 727 s. Politologie. ISBN 80-7367-038-0.
 • Hloušek, Vít - Kopeček, Lubomír. Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve střední Evropě. 1. vyd. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. 224 s. Ediční řada Monografie, svazek č. 10. ISBN 80-210-3449-1.
 • Hloušek, Vít - Sychra, Zdeněk. (eds.): Rakousko v evropské a středoevropské politice. 1. vyd. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. 125 s. Studie, svazek č. 32. ISBN 80-210-3589-7.
 • Fiala, Petr - Hloušek, Vít. System partyjny Republiki Czeskiej. Andrzej Antoszewski, Petr Fiala, Ryszard Herbut; Jacek Sroka (reds.). In Partie i systemy partyjne Europy Środkowej. 1. vyd. Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2003. od s. 15-62, 48 s. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2573. ISBN 83-229-2425-9.
 • Balík, Stanislav - Hloušek, Vít - Holzer, Jan - Šedo, Jakub. Politický systém českých zemí 1848-1989. 1. vyd. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. 180 s. Monografie, svazek č. 9. ISBN 80-210-3307-X.
 • Hloušek, Vít - Kopeček, Lubomír. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. 379 s. Sborníky, svazek č.16. ISBN 80-210-3195-6. Kopeček, Lubomír - Hloušek, Vít. Rudí a růžoví. Transformace komunistických stran. 1. vyd. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002. ISBN 80-210-2990-0.
 • Hloušek, Vít. Konfliktní linie v "postkomunistických" systémech politických stran. Politologický časopis, Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3247, 2000, VII, 4s. 373-395.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction