http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in czech Prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.

Chairman of the Editorial Board of Central European Political Studies Review
Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University in Brno


FSS MU, Gorkého 7, 602 00 Brno
tel: +420 541 615 129, fax: +420 541 615 100 email: strmiska@fss.muni.cz
Maxmilián Strmiska

Fields of Research Interest

 • Post-Communist Studies
 • Comparative Political Science
 • Modern History

Professional Specialization

 • Comparative Analysis of Party Systems
 • Nationalism and Regionalism
 • Political Terorism
 • Canadian Studies
 • Mediterranian Studies

Graduated from

 • Faculty of Arts, Masaryk University in Brno

Academic Background and Professional Record

 • 1983 - 1994 - Assistant Professor, Department of History, Masaryk University in Brno
 • 1994 - 1996 - Assistant Professor, Department of Political Science, Masaryk University in Brno
 • 1997 till present - Associate Professor, Department of Political Science, Masaryk University in Brno

Current Membership

 • Permanent Group on Regionalism, ECPR
 • Chairman of the Editorial Board of the on-line Journal Středoevropské politické studie (Central European Political Studies Review), International Institute of Political Science, Masaryk University, Brno
 • Member of the Editorial Board of Journal Politologický časopis (Political Science Review), International Institute of Political Science, Masaryk University, Brno, since January 1997

Major Publications

 • Strmiska, M. (ed.) (1999), Postkomunistické stranické soustavy a politická pluralita (Post-Communist Party Systems and Party Pluralism), Mezinárodní politologický ústav MU, Brno, 130 pp., ISBN 80-210-2218-3
 • Strmiska, M., Barša, P. (1999), Národní stát a etnický konflikt (The National State and the Ethnic Conflict), CDK, Brno, 330 pp., ISBN 80-85959-52-6
 • Strmiska, M., Fiala, P. (1998), Teorie politických stran (The Political Parties Theory), Barrister & Principal, Brno, 250 pp., ISBN 80-85947-31-5.
 • Strmiska, M. (1998), Regionální strany a stranické systémy. Španělsko, Itálie, Velká Británie a Severní Irsko, (Regional Parties and Party Systems - Spain, Italy, Great Britain and Northern Ireland) CDK, Brno, 200 pp., ISBN 80-85959-32-1.
 • Strmiska, M. (1997), Soustavy politických stran v Indii. Od "kongresového systému" k multipartismu (Party Systems in India - From "Congress System" to Multipartism), Masarykova Univerzita, Brno, 70 pp., ISBN 80-210-1693-0.
 • Strmiska, M. (1997), Kanadská stranicko-politická soustava. Kanadský bipartismus a multipartismus (The Canadian Party System - the Canadian Bipartism and Multipartism), Masarykova Univerzita, Brno Canadian Studies, vol. I, Brno, 64 pp., ISBN 80-210-1597-7.
 • Strmiska, M. (1996), Politický terorismus (The Political Terrorism), Masarykova Univerzita, Brno, 104 pp., ISBN 80-210-1360-5
 • Strmiska, M. (1995), Italské politické strany (1945-1994) (Italian Political Parties (1945-1994)), Masarykova Univerzita, Brno, 84 pp., ISBN 80-210-1152-1.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction