http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in czech Libor Frank

Member of the Editorial Board of the Central European Political Studies Review
Head of the Political and Social Studies Group - Institute for Strategic Studies, Uni


ÚSS UO Brno, Kounicova 44, 612 00 Brno
tel: +420 973 442 993 email: libor.frank@unob.cz
Libor Frank

Fields of Research Interest

 • Security Policy of the Czech Republic
 • Prediction, Risk and Threat Assessments
 • Security-risk analysis and the development of security environment

Graduated from

 • Faculty of Social Studies (subject: Political Science) of Masaryk University in Brno

Academic Background and Professional Record

 • November 1998 - January 1999: Executive Director of the Association for Electronic Commerce in the Czech Republic (APEK)
 • June 1999: graduated from the Faculty of Social Studies (Political Science Dept.), Masaryk University, Brno
 • July 1999 - present: Ph.D. Candidate, Faculty of Social Studies (Political Science Dept.), Masaryk University, Brno
 • October 1999 - February 2000: Lecturer of the Department of Social Sciences at the Command and Staff Faculty at the Military Academy in Brno
 • February 2000 - August 2001: Lecturer of the Institute of Strategic Studies at the Military Academy in Brno
 • August 2001 - present: Head of the Political and Social Studies Group at the Institute for Strategic Studies, University of Defence

Realized Grant Projects

 • Participant of the Inter-branch Program for Students - Open Society Fund Prague (HESP), 1997 - 1999
 • Czech Defence Industry in Strategic Documents (a part of the Defence Research Project entitled “Capabilities of the Czech Defence Industry and its Role in Meeting Future Defence Needs of the Czech Republic” - Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic , 2001) - co-author
 • Political support of the Czech Defence Industry (a part of the Defence Research Project entitled “Capabilities of the Czech Defence Industry and its Role in Meeting Future Defence Needs of the Czech Republic - Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, 2001) - co-author
 • Perspectives on the Security Situation and the Political Development of Central and East European Countries until 2015 (2025) (a part of the research project entitled “Perspectives on the Development of the Security Situation, Military Affairs, and Defence Systems until 2015 (2025)” - Czech MoD, 2002-4) - co-author
 • Trends in the Development of the Security Environment of the Czech Republic and their Effects on the Defence Abilities of the Czech Republic (Trends Analysis Project - OIROS Czech MoD, 2004) - co-author
 • Trends in the Development of the Defence Policies of States Similar to the Czech Republic (Trends Analysis Project - OIROS Czech MoD, 2004) - co-author

Foreign Study Visits

 • October 2001 - Senior Course on Conflict Management, University of Uppsala, Sweden
 • November 2001 - Senior Course on Public International Law, Stockholm International Peace Research Institute, Stockholm, Sweden
 • April 2003 - trainee-ship at Strategic Planning Section of the Czech MoD, Prague (Czech Republic)
 • April 2004 - Czech Opinion Makers Visit to NATO and SHAPE, Brusel, Mons (Belgium)
 • European Security and Defence College: European Security and Defence Policy Pilot High Level Course 2004/2005:
 • September 2004 - Bundesakademie für Sicherheitspolitik (BAKS), Berlin (Germany)
 • November 2004 - Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN), Paris (France)
 • December 2004 - Netherlands Defence College (IDL), the Hague (Netherlands)
 • January 2005 - Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), Madrid (Spain)
 • March 2005 - Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI), Rome (Italy)

Current Membership

 • Individual Member of the PfP Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes
 • Member of the Czech Political Science Association
 • Member of the Editorial Board of the “Central European Political Studies Review”
 • Member of the Editorial Board of the “Defence and Strategy“
 • Chairman of the Branch Council of the Internal Gremium of Branch Councils of the Institute for Strategic Studies, University of Defence, Brno
 • Member of the Security Policy Center of the Center for Economic and Social Strategies of the Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague

Major Publications

 • FRANK, Libor. Náboženské strany ve Státě Izrael. In STRMISKA, Maxmilián (ed.). Politické strany a stranické systémy v mimoevropských zemích I. Brno : Mezinárodní politologický ústav MU, 1998, s. 8-25. ISBN 80-210-1901-8.
 • FRANK, Libor. Náboženské strany ve Státě Izrael. In STRMISKA, Maxmilián (ed.). Politické strany a stranické systémy v mimoevropských zemích II. Brno : Mezinárodní politologický ústav MU, 1998, s. 29-44. ISBN 80-210-1901-8.
 • FRANK, Libor: Prezidentství v České republice. 1. vyd. Brno : Vojenská akademie v Brně, 2000. 115 s. ISBN není.
 • FRANK, Libor. Schmidt, M., Tóth, G. L.: Transition with contradictions - The case of Hungary 1990-98. Středoevropské politické studie [online]. 2000, roč. 2, č. 4 [cit. 2000-12-22]. Dostupný na WWW: . ISSN 1212-7817.
 • FRANK, Libor; KŘÍŽ, Zdeněk. OBSE, RE a mezinárodní soudní instituce. Česká atlantická komise, AVIS 2000.
 • FRANK, Libor. Hrozby a rizika pro bezpečnost České republiky. In JANOŠEC, Josef (ed.). Východiska pro výstavbu ozbrojených sil ČR. Brno : Ústav strategických studií VA, 2000, s. 11-17. ISBN není.
 • FRANK, Libor; JANOŠEC, Josef: Předpokládané vnější bezpečnostní prostředí České republiky do roku 2015. Vojenské rozhledy, 2001, roč. 10, č. 3, s. 3-16.
 • FRANK, Libor: Obranný průmysl ČR z pohledu politických stran (součást Projektu obranného výzkumu Schopnosti obranného průmyslu ČR a jeho možný podíl na zabezpečení budoucích potřeb obrany státu - MOP ČR, 2001), 20 s.
 • FRANK, Libor: Obranný průmysl v dokumentech strategického významu (součást Projektu obranného výzkumu Schopnosti obranného průmyslu ČR a jeho možný podíl na zabezpečení budoucích potřeb obrany státu - MOP ČR, 2001), 30 s.
 • FRANK, L. Názory vybraných českých parlamentních politických stran na profesionalizaci ozbrojených sil České republiky. Obrana a strategie, 2001, roč. 1, č. 1, s. 47-74.
 • FRANK, Libor. Možnosti dalšího rozšíření NATO. NATOAKTUAL.CZ [online]. 2002, [cit. 2002-04-22]. Dostupný na WWW: .
 • FRANK, Libor. F-16, Mirage, Mig a nebo Gripen?. NATOAKTUAL.CZ [online]. 2002, [cit. 2002-05-02]. Dostupný na WWW: .
 • FRANK, Libor. Využití informačních a komunikačních technologií v politickém procesu a on-line volební systémy. Parlamentní zpravodaj, 2002, roč. 8, č. 5, s. 27-29.
 • FRANK, Libor. Pojmy centrum a periferie v teorii Steina Rokkana a relevance jejich vymezení ve věku informačních technologií. Středoevropské politické studie [online]. 2002, roč. 4, č. 2-3 [cit. 2002-07-10]. Dostupný na WWW: . ISSN 1212-7817.
 • FRANK, L. Obranná politika v programech hlavních politických stran před volbami do PS PČR v roce 2002. Obrana a strategie, 2002, roč. 2, č. 1, s. 53-62.
 • FRANK, Libor: Politická podpora domácího obranného průmyslu. Sborník příspěvků z 2. mezinárodní konference For Army 2002 [CD-ROM]. Brno : Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně, 2002.
 • FRANK, Libor. Bezpečnostní prostředí. In ZEMAN, Petr (ed.). Česká bezpečnostní terminologie. Brno : Mezinárodní politologický ústav MU a Ústav strategických studií VA Brno, 2002, s. 35-40. ISBN 80-210-3037-2.
 • FRANK, Libor. Bezpečnostní komunita. In ZEMAN, Petr (ed.). Česká bezpečnostní terminologie. Brno : Mezinárodní politologický ústav MU a Ústav strategických studií VA Brno, 2002, s. 41-43. ISBN 80-210-3037-2.
 • FRANK, Libor. Bezpečnostní politika. In ZEMAN, Petr (ed.). Česká bezpečnostní terminologie. Brno : Mezinárodní politologický ústav MU a Ústav strategických studií VA Brno, 2002, s. 134-140. ISBN 80-210-3037-2.
 • FRANK, Libor. Obranná prostředí. In ZEMAN, Petr (ed.). Česká bezpečnostní terminologie. Brno : Mezinárodní politologický ústav MU a Ústav strategických studií VA Brno, 2002, s. 141-144. ISBN 80-210-3037-2.
 • FRANK, Libor. Vojenská politika. In ZEMAN, Petr (ed.). Česká bezpečnostní terminologie. Brno : Mezinárodní politologický ústav MU a Ústav strategických studií VA Brno, 2002, s. 145-147. ISBN 80-210-3037-2.
 • FRANK, Libor. Předzvěst rozsáhlé operace? NATOAKTUAL.CZ [online]. 2003, [cit. 2003-03-21]. Dostupný na WWW: .
 • FRANK, Libor. Boj o Bagdád bude tvrdý. NATOAKTUAL.CZ [online]. 2003, [cit. 2003-04-04]. Dostupný na WWW: .
 • FRANK, Libor. V Bagdádu platí ostražitost. NATOAKTUAL.CZ [online]. 2003, [cit. 2003-10-04]. Dostupný na WWW: .
 • FRANK, Libor . Srovnávací analýza vybraných pojmů bezpečnostní terminologie. Vojenské rozhledy, 2003, roč. 12, č. 3, s. 64-70.
 • FRANK, Libor. Reforma reformy. NATOAKTUAL.CZ [online]. 2003, [cit. 2003-12-06]. Dostupný na WWW: .
 • FRANK, Libor. Bezpečnostní prostředí České republiky, Obrana a strategie, 2003, roč. 2, č. 1, s. 7-14.
 • FRANK, Libor. Institutional and Documentary Framework of the Czech Security Policy. Středoevropské politické studie [online]. 2003, roč. 5, č. 2-3. [cit. 2003-17-07]. Dostupný na WWW: http://www.iips.cz/seps/clanek.php?ID=161. ISSN 1212-7817.
 • FRANK, Libor. Kde jsou hranice akceschopnosti? NATOAKTUAL.CZ [online]. 2003, [cit. 2003-04-07]. Dostupný na WWW: .
 • FRANK, Libor; ONDŘEJKA, Jan. Trendy vývoje bezpečnostního prostředí České republiky a jeho vliv na obranyschopnost ČR.. Brno : Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně, 2003. 46 s.
 • FRANK, Libor; STOJAR, Richard. Trendy vývoje obranné politiky států srovnatelných s Českou republikou. Brno : Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně, 2003. 26 s.
 • FRANK, Libor. Trendy ve vývoji bezpečnostního prostředí České republiky. In WAISOVÁ, Šárka (ed.). Bezpečnost a strategie: Východiska - Stav - Perspektivy. Dobrá Voda : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2003, s. 98-113. ISBN 80-86473-46-5.
 • FRANK, Libor. Náročné úkoly zvládneme. NATOAKTUAL.CZ [online]. 2003, [cit. 2003-12-12]. Dostupný na WWW: .
 • FRANK, Libor, KHOL, Radek. Evropské bezpečnostní struktury, Obrana a strategie, 2003, roč. 3, č. 2, s. 17-27.
 • FRANK, Libor. Česko má v NATO dobrou pověst. IDNES.CZ [online]. 2004, [cit. 2003-04-15]. Dostupný na WWW: .
 • FRANK, Libor; ONDŘEJKA, Jan, STOJAR, Richard. Perspektivy bezpečnostní situace a politického vývoje států střední a východní Evropy do roku 2015 (2025). Brno : Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně, 2004. 139 s.
 • FRANK, Libor: Perspektivy bezpečnostní situace a politického vývoje států střední a východní Evropy do roku 2015 (2025) - separát. Sborník příspěvků z konference „Perspektivy“ [CD-ROM]. Brno : Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně, 2004.
 • FRANK, Libor. Španělé nastartovali krizi v koalici. IDNES.CZ [online]. 2004, [cit. 2003-05-05]. Dostupný na WWW: .
 • FRANK, Libor. Iskustva Republike Češke u članstvu u NATO-u. In ČEHULIĆ, Lidija (ed.). NATO i novi medunarodni odnosi. Zagreb : Atlantsko vijeće Hrvatske, 2004, s. 166-176. ISBN 953-6213-71-0.
 • FRANK, Libor. Bezpečnostní koncepce českých politických stran po vstupu České republiky do NATO. In HLOUŠEK, Vít, PAVLAČÍK, Zbyněk (eds.). Pět let v NATO - Vojenské, politické a společenské aspekty členství České republiky v NATO. Brno - Ostrava : Mezinárodní politologický ústav MU a Jagello, 2004, s. 88-98. ISBN 80-210-3428-9.
 • FRANK, Libor. Regionální bezpečnostní prostředí České republiky. In FURMÁNEK, Jaroslav (ed.). Bezpečnostní politika České republiky - výzvy a problémy. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2004, s. 86-99.
 • FRANK, Libor. The Experience of the Czech Republic in NATO Membership. In ČEHULIĆ, Lidija (ed.). NATO and New International Relations. Zagreb : Atlantic Council of Croatia & Political Culture - Publishing and Research Institute, 2004, pp. 115-129. ISBN 953-6213-79-6.
 • FRANK, Libor. Statele Mici Si Mijlocii Si Securitatea Regionala. Strategic Impact. 2004, č. 4. Centrul De Studii Strategice De Aparare Si Securitate, Bucharest, ISSN 1582-6511, pp. 126-131.
 • FRANK, Libor; STOJAR, Richard. Vybrané trendy vývoje bezpečnostního prostředí České republiky - podklad pro dlouhodobý výhled rozvoje resortu. Brno : Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně, 2005. 33 s.
 • FRANK, Libor. Vybrané aspekty vývoje regionálního bezpečnostního prostředí České republiky. Sborník příspěvků z mezinárodní konference „Vojenské aspekty bezpečnosti střední Evropy“ [CD-ROM]. Brno : Ústav strategických studií, Univerzita obrany, Brno, 2005.
 • FRANK, Libor. Vybrané aspekty vývoje regionálního bezpečnostního prostředí České republiky. In Vojenské aspekty bezpečnosti střední Evropy. Brno : Ústav strategických studií, Univerzita obrany, 2005. s. 13-16. ISBN 80-7231-006-2.
 • FRANK, Libor, HEBERT, Karin, KINTIS, Andreas, ELLAMAA, Erika. ESDP And Other International Security Organisations: The Case of the African Union and Its Implications for ESDP [CD-ROM]. Rome : Centre for High Defence Studies, 2005.
 • FRANK, Libor. Česká republika v euroamerickém partnerství. NATOAKTUAL.CZ [online]. 2005, [cit. 2005-10-10]. Dostupný na WWW: .
 • FRANK, Libor. Chibrát al-Džumhúríja 't-tšíkíja fí tahawwul al-quwát al-musallaha (Zkušenosti České republiky s transformací ozbrojených sil). In BALÍK, Stanislav, PŠEJA, Pavel. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja (Proces budování demokratických institucí: zkušenosti z České republiky). 1. arabsky. Brno - Baghdad : CDK-IRI, 2005. s. 146-164. ISBN 80-7325-058-6.
 • FRANK, Libor. Bezpečnostní prostředí České republiky - výzvy a problémy. ePOLITIKA.SK [online]. 2005, [cit. 2005-10-25]. Dostupný na WWW: .
 • FRANK, Libor. Regionální bezpečnost jako součást evropské a transatlantické bezpečnosti. In BALABÁN, Miloš. Bezpečnostní budoucnost České republiky : Otázky, výzvy, problémy. 1. vyd. Praha : Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2005. s. 109-130. ISBN 80-7278-306-8.
 • FRANK, Libor, STOJAR, Richard, ONDŘEJKA, Jan. Bezpečnost a obrana České republiky 2015-2025. 1. vyd. Josef Janošec. Praha : Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2005. ISBN 80-7278-303-3. Bezpečnostní prostředí ČR 2015-2025, s. 15-51.
 • FRANK, Libor. Budoucnost bezpečnostního prostředí. In ZÁVĚŠICKÝ, Jan (ed.). Bezpečnostní (ne)stabilita. 1. vyd. Praha : Klub mladých Evropanů, 2005. s. 86-89. ISBN 80-239-5598-5.
 • FRANK, Libor. Recenze: Zdeněk Kříž: Civilní řízení a demokratická kontrola armády v České republice. Politologický časopis. 2005, roč. XII, č. 4, s. 456-461.
 • FRANK, Libor. Evropská bezpečnostní spolupráce jako alternativa transatlantické vazby?. In DANČÁK, Břetislav. Euroamerické vztahy a zájmy České republiky. 1. vyd. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2005. s. 22-24. ISBN 80-210-3874-8.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction