http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Mgr. Petr Hlaváček

Student doktorského studijního programu Politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

email: hlavacek@fss.muni.cz
 

Odborné zaměření

  • běloruský politický systém
  • teorie opozice v nedemokratických režimech

Profesionální životopis

    Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (obor politologie)    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction