http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

Asistent, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova universita, Brno

email: havlik@fss.muni.cz
 

Odborné zaměření

  • europeisace politických stran
  • skandinávská politika
  • volební systémy

Oblasti výzkumu

  • Fakulta sociálních studií Masarykovy university v Brně, bakalář Mezinárodních teritoriálních studií (2003).
  • Fakulta sociálních studií Masarykovy university v Brně, magistr politologie (2005).
  • Fakulta sociálních studií Masarykovy university v Brně, Ph.D. v oboru politologie (2009).

Hlavní publikace

  • Havlík, Vlastimil (2003) “Profily významných politických stran”. In: Kopeček, Lubomír (ed.):Od Mečiara k Dzurindovi. Slovenská politika a politický systém v prvním desetiletí samostatnosti. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 113-133, ISBN 80-210-3136-0.
  • Havlík, Vlastimil, Šedo, Jakub a Čaloud, Dalibor. 2004. “Systémy poměrného zastoupení”. In: Chytilek, Roman a Šedo, Jakub (eds.): Volební systémy. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 104-141, ISBN 80-210-3548-X.
  • Havlík, Vlastimil. 2004. “Dánské politické strany a evropská integrace”. Politologický časopis XI, 3, 224-240, ISSN 1211-3247.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction