http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Mgr. Dana Prudíková

Studentka doktorského studijního programu Politologie, Fakulta Sociálních studií Masarykovy Univerzity Brno

email: prudikova@yahoo.fr
Dana Prudíková

Odborné zaměření

  • politické násilí
  • teorii legislativy
  • mediteránní studia.

Vysokoškolské vzdělání a diplom

  • 2001: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, bakalář politologie a mediálních studií a žurnalistiky
  • 2003: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, magistr práva
  • 2004: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Hlavní publikace

  • Prudíková, Dana (2004) Teritoriální cleavage: vývoj vztahů a postoje kontinentální Francie k požadavkům korsického ostrovního společenství. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, XI., 4. ISSN 1211-3247
  • Prudíková, Dana (2004) Etnicko-politický terorismus na Korsice: Fronta národního osvobození Korsiky a její následovníci. Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu, Brno: centrum strategických studií, 1/2004 ISSN: 1214-77 in http://www.strat.cz/Rexter/infor.php?id=1,2004    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction