http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Bc. Miroslav Konečný

Student magisterského programu na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií,
Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.


email: holmie@mail.muni.cz
Miroslav Konečný

Odborné zaměření

  • rozšiřování ES/EU
  • reprezentace zájmů v EU

Vysokoškolské vzdělání a diplom

  • 2000 – 2001: magisterské studium Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa (obory evropská studia a anglikanistika amerikanistika) v Nitře
  • 2001 – 2004: bakalářské studium Fakulta sociálních studií (obory politologie a mezinárodní vztahy    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction