http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Mgr. Hynek Tippelt

 

Vysokoškolské vzdělání a diplom

  • 2004 – dosud: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, doktorské studium filozofie
  • 1995 - 2002: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor filozofie

Profesionální životopis

  • 2002 – dosud: odborný asistent pro filosofii na Katedře společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity J.E.Purkyně, Ústí nad Labem    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction