http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Mgr. Marián Belko

Absolvent magisterského studijního programu Politologie na Fakultě sociálních studií a student magisterského studijního programu Hospodářská politika a správa na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

email: marbel@pobox.sk
Marián Belko

Odborné zaměření

  • politický a stranický systém Slovenské republiky
  • mezinárodní vyjednávání
  • politická ekonomie

Vysokoškolské vzdělání a diplom

  • 2003: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, bakalář politologie a mezinárodních vztahů a evropských studií.
  • 2005: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, magister politologie.

Hlavní publikace

  • Belko, M. (2004): Vývoj volebního systému v Českých zemích od roku 1848, in: Chytílek, J. - Šedo, J. (eds., 2004): Volební systémy, Brno, MPÚ, s. 158-209.
  • Belko, M. (2003): Vývoj systému politických stran, in: Kopeček, L. (ed., 2003): Od Mečiara k Dzurindovi. Slovenská politika a politický systém v prvním desetiletí samostatnosti, Brno, MPÚ, s. 93-112.
  • Belko, M. (2003): Moc výkonná, in: Kopeček, L. (ed., 2003): Od Mečiara k Dzurindovi. Slovenská politika a politický systém v prvním desetiletí samostatnosti, Brno, MPÚ, s. 49-65.
  • Belko, M. – Kopeček, L. (2003): Referendum v SR, on-line Středoevropské politické studie, roč. V., č. 2-3, 2003, on-line verzia (http://www.iips.cz/seps).    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction