http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Mgr. Karel Zetocha

Student doktorského studijního programu na katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

email: zetocha@fss.muni.cz
Karel Zetocha

Odborné zaměření

  • Bezpečnostní studia – armády a zpravodajské služby v demokracii
  • Slovenská politika

Vysokoškolské vzdělání a diplom

  • Politologie: magisterské studium na FSS MU (2001-2004)
  • Mezinárodní vztahy a evropská studia: magisterské studium na FSS MU (2001-2005)    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction